LEO_3649_edited

RUAMJAI   /   JOHTAJAMME   /   CV

Tässä on uusi taiteellinen johtajamme Jaime Belmonte!

Jaimella (s. 1988, Murcia, Espanja) on kokemusta niin kuoron johtamisesta kuin kuorossa laulamisesta, sekä opettamisesta ja säveltämisestä.

Jaime on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta pääaineenaan säveltäminen, sisältäen myös paljon johtamista.

Jaime on säveltänyt monia teoksia erilaisille kokoonpanoille, kuoroteoksista kamarimusiikkiin. Hänen oma sävellystyylinsä nojaa modernismiin.

Alkuvuoden aikana Jaime viimeistelee tämän hetkiset tehtävänsä Helsingissä, ja pääsee kuoron kanssa tositoimiin myöhemmin keväällä.

20-vuotias yhdistyksemme sai johtajahaun myötä vastustamattoman tilaisuuden laajentaa toimintaansa ja aloittaa tämä uusi aikakausi kuoroa yhteistyössä luotsaavan työparin voimin!

Riku Miettunen (s. 1997, Jämsä) on uusi kuoromestarimme. Yhteistyössä taiteellisen johtajan kanssa hän rakentaa kuoron taiteellista linjaa, teettää harjoitteita ja antaa äänenmuodostusohjeita keskiössään kulloisenkin ohjelmiston laululliset haasteet. Hän myös alkuun huolehtii Ruamjain treeneistä Jaimen ollessa etäyhteyksin mukana.

Riku laulaa Ruamjaissa kolmatta vuotta ja on jo aiemmin toiminut kuoron varajohtajana. Rikullakin on pitkäaikainen kokemus kuorolaulusta ja johtamisesta. Hän on vaikuttanut eri kuoroissa Jyväskylässä ja Helsingissä ja opintoja Rikulle kertyy Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksesta sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogiopinnoista, pääaineenaan kuoronjohto.

Ennen Jaime Belmontea ja Riku Miettusta Ruamjaita ovat nykyisiin mittoihinsa ja maineeseensa luotsanneet Kirsi Kaunismäki-Suhonen, Iina Karjalainen ja kuoron perustaja Sanna Salminen.